Udržitelnost

Udržitelnost chápeme jako odpovědné chování ve všech našich činnostech.

Společenská odpovědnost

Aktivní zapojení zaměstnanců – chápeme, že udržitelnost není jen věcí několika manažerů, ale je nevyhnutelné zapojení všech pracovníků.

Chcete být dobrým sousedem v místě našeho podnikání – podpora regionálních akcí z oblasti kultury a sportu. Podpora dětských zájmových činností.

Podpora vzdělávání v regionu.

Poskytnutí ubytování a pracovních příležitostí ukrajinským uprchlíkům na počátku válečného konfliktu.

Snižování energetické náročnosti

Přispíváme ke snižování energetické náročnosti našich procesů – zejména výroby a logistiky.

Dokončili jsme vyhodnocení a úspory elektrické energie na vstřikovacích lisech. Instalace izolačních dek.

Instalovali jsme uzavřený chladicí okruh a chytré chladicí agregáty.

Postupná modernizace osvětlení s využitím LED svítidel.

Efektivnější využití energií díky novému plánovacímu a monitorovacímu SW.

Udržitelná energetika

Zahájili jsme projekt výběrového řízení na poskytovatele fotovoltaické elektrárny.

Plánujeme modernizaci vytápění společnosti.

Meziročně jsme snížili spotřebu elektrické energie o 8 % a zemního plynu až o 40 %.

Udržitelnost obchodního rozvoje firmy

V rámci společenské odpovědnosti preferujeme dlouhodobou prosperitu před krátkodobým, rychlým profitem.

Pracujeme na projektech orientovaných na využití udržitelných zdrojů.

Podílíme se na dodávkách dílů pro klimatizace a tepelná čerpadla.

Vyžadujeme rozvoj udržitelnosti i u našich dodavatelů.

Pro balení výrobků používáme mnohonásobně použitelné obaly.

Udržitelnost v personální práci

Vytváříme kulturu vzájemného respektu.

Individuální přístup k pracovníkům.
Rovné příležitosti v osobním rozvoji.
Vytvoření pracovišť pro maminky na mateřské dovolené s flexibilní pracovní dobou.
Podporujeme naše zaměstnance v obtížném období.

Environmentální udržitelnost

Neustále zmenšujeme množství odpadů.

Investovali jsme do drtírny plastů – naše výrobky přetváříme po ukončení jejich životnosti na druhotné suroviny.
Postupně snižujeme podíl výroby tepla z uhlí.
Emise z lakování vodou ředitelných laků ekologicky likvidujeme ve speciální spalovací jednotce.
Vzhledem k sídlu naší společnosti v blízkosti CHKO Šumava je náš provoz ekologicky naprosto bezpečný.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

OKULA invites you for upcoming fair in Poland

DSC07834

Zákaznický servis

Spolehněte se na náš zákaznický servis. Vyjdeme vstříc vašim potřebám, zodpovíme vaše dotazy.
DSC07709 (1)

Výroba nástrojů a přípravků

Kvalitně vyrobené nástroje jsou základem pro dosažení našich cílů a kvality produktu. Nové nástroje zajišťujeme díky pevným a ověřeným vztahům s našimi kooperačními partnery.
Doplňkovým programem je výroba měřících, kontrolních a výrobních přípravků pro elektrotechnický a automobilový průmysl.
DSC07717

Řízení projektu

Po nominaci projektu je sestaven tým a jmenován vedoucí projektu. Úkolem projektového týmu je úspěšné zavedení produktu do sériové výroby. S cílem dosažení požadované kvality a spokojenosti zákazníka.
male-and-female-call-center-managers-working-toget-2022-02-01-22-39-46-utc.jpg

Ověření vstupních dat

Od zákazníka přijmeme vstupní data. Výkresy, 3D data. Náš tým techniků přezkoumá vyrobitelnost produktu. K dispozici je 3D tiskárna, kde se díl vytiskne v případě potřeby k dalšímu ověření a prvotním testům.
DSC03310 (1)

Vstřikování plastů

Jedním ze základních zaměření naši firmy je proces lisování plastů. Pro výrobu plastových dílů používáme především zařízení evropských výrobců se zaměřením na snižováním energetické náročnosti.
DSC03443

Povrchové úpravy

Dalším ze základních zaměření naši firmy je proces povrchové úpravy. Především lakování plastových dílů. Mezi další nabízené povrchové úpravy patří potisk, fóliování, laserové gravírování.
DSC07817

Kvalita

Okula je držitelem certifikátu ISO9001 a IATF 16949. Dbáme na dodržování procesů a kvality. Dokážeme validovat díl dle nejnáročnějších požadavků zákazníka.
DSC03457

Balení a logistika

Dle požadavků zákazníka jsme schopni připravit optimální návrh balení včetně testů. Dále zajišťujeme i ty nejnáročnější logistické požadavky specifikované zákazníkem.